FINPLASMASKÄRNING

Finplasmaskärning är en mycket prisvärd bearbetningsmetod som ger en god finish med snäva toleranser. För de flesta tillämpningar blir resultatet med finplasmatekniken likvärdigt med laserskärning – i vissa fall tom bättre – och inte minst mer kostnadseffektivt!

Färdig produkt direkt
Enklare metoder som tex gasskärning blir sällan billigare i slutändan, eftersom de i många fall kräver en omfattande efterbearbetning för att ge en tillräcklig produktkvalitet. Finplasmateknikens måttnoggrannhet innebär att vidare bearbetning sällan behövs, om inte kraven är mycket speciella. För tjockare plåt skär vi med gas.

FLEXIBILITET

Vi skär med finplasma i rostfritt, aluminium eller vanlig ”svartplåt”, från en halv millimeters tjocklek upp till 50 mm. Detaljerna kan vara små eller stora, i små eller stora serier – vår maskin har en rejält tilltagen kapacitet.

PLASMATEKNIKEN

medger en mycket snabb bearbetning i kombination med hög precision och är ofta ett utmärkt alternativ även till stansning. Tack vare vår flexibla organisation med erfaren personal kan vi också erbjuda olika typer av kompletterande bearbetning som bockning, kantpressning eller svetsning, som gör den totala produktionstiden kort även för mer avancerade detaljer.

En trygg partner
Finplasmaskärning är helt enkelt en ovanligt komplett kompromiss, med en väl avvägd balans mellan kostnad och kvalitet som ger en konkurrenskraftig slutprodukt. Väljer du Ferrocon kan du dessutom vara säker på att arbetet blir både snabbt och korrekt utfört!

Finplasmaskärmaskin Koike
Skärhuvud
Hypertherm

Filformat
.DWG eller .DXF, alt manuell programmering

Material
Stålplåt, aluminium, rostfritt stål

Kapacitet, tjocklek
plåt - 0,5–50 mm
rostfritt - 0,8-45 mm
aluminium - 1-40 mm

Gasskärning - upp till 300mm

Tolerans
+/- 0,1 mm

Kapacitet, max mått
9000 x 3000 mm

Certifierad enligt: ISO 9001 - EN 1090-1 - ISO 3834-2