VÅRA PRODUKTER

Sedan många år konstruerar och levererar Ferrocon optimerade transportrack för en mängd olika typer av komponenter till bla den svenska fordonsindustrin. Tack vare en långt driven specialisering kan vi på kort tid ta fram lösningar som möter krav på smidig hantering i den industriella processen, låg vikt, minimalt utrymmesbehov och ett fullgott transportskydd. Ergonomiska hänsyn läggs in i konstruktionen för att underlätta produkthanteringen. 

EFFEKTIVITET

Sänk dina kostnader. Ett korrekt utformat transportrack kan bidra till avsevärt effektivare logistikfunktioner, samtidigt som risken för produktkassation pga transportskador i praktiken kan elimineras helt. Utrymmesbehovet vid returtransporter kan minimeras genom att racken görs fällbara. Stora kostnadsbesparingar kan också göras när ingen emballering behövs – racket ger ett fullgott skydd i sig.

Effektiva konstruktioner. Vår konstruktionsavdelning har en gedigen erfarenhet av materialhanteringslösningar och hjälper dig att ta
fram effektiva, tåliga och totalekonomiska lösningar på kort tid. Med en prototyp till den produkt som ska transporteras som utgångspunkt arbetar vi fram optimerade rack i 3D CAD-miljö. De färdiga racken levereras ytbehandlade, klara att tas i bruk.

Kapacitet. Vår långa erfarenhet i kombination med en effektiv maskinpark och välutbildad personal gör att vi kan leverera stora volymer med kort varsel, utan att pruta på kvalitetskraven. Vi har dessutom finansiella resurserna att klara av såväl stora som långsiktiga åtaganden. Söker du en trygg samarbetspartner är Ferrocon det rätta valet!

Certifierad enligt: ISO 9001 - EN 1090-1 - ISO 3834-2